Επιχειρήσεις

Αλλαγές μελών ΔΣ στην Τράπεζα Πειραιώς

H Tράπεζα Πειραιώς έχει ορίσει οκτώ νέα μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο κατά το περασμένο έτος, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου κ. περισσότερα...

Έπειτα από δημοπρασία που πραγματοποίησε ο Συνεταιρισμός, ο όμιλος Σαββίδη απέκτησε το πακέτο των μετοχών, έναντι 1,05 ευρώ/μετοχή.

Μείωση εμφάνισαν τα οικονομικά μεγέθη της Macy's, κατά τη διάρκεια του δ' τριμήνου του 2016, καταφέρνοντας ωστόσο, να υπερβούν τις περισσότερα...

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, γνωστοποιήθηκε χθες, με εγκύκλιο που διένειμε η διοίκηση της εταιρείας περισσότερα...

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την συναλλαγή αυτή δεν προέκυψε επίπτωση στα ίδια κεφάλαια και στις πωλήσεις του ομίλου Άλκο.

Από τον Ιούνιο 2010 διεύρυνε το δίκτυο πωλήσεών της με νέο υποκατάστημα στην Ιχθυόσκαλα των Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής.

Όπως επεσήμανε, «αδικούμε τον εαυτό μας και τις προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας εάν σταματήσουμε τώρα. Για να επιστρέψουμε σε περισσότερα...

Διαψεύφει η Gucci τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην Repubblica.it και σε άλλα μέσα ότι πρόσφερε οικονομικά ανταλλάγματα για κάποιο περισσότερα...

Άρθρα
Produced by