12
ΝΟΕ

ΔΝΤ: Εξετάζει πιστώσεις σε χώρες που το ζητούν


Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα ένα "τεχνικό υπόμνημα" (νότα) στην οποία εξετάζει την περίπτωση όπου θα μπορούσε να χορηγήσει ορισμένες πιστώσεις σε πολλές γειτονικές χώρες που το ζητούν ταυτόχρονα.

Αυτή η "νότα" για την "ταυτόχρονη έγκριση ευέλικτων γραμμών πίστωσης για πολλές χώρες", εξηγεί ότι "αν χτυπηθούν από ένα κοινό σοκ, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προσεγγίσουν από κοινού το Ταμείο για να ζητήσουν την οικονομική συνδρομή του".

Η γραμμή ευέλικτης πίστωσης (LCM ) δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2009, είναι μια μορφή δανείου του ΔΝΤ, στο πλαίσιο της οποίας τίθεται στη διάθεση ενός κράτους μέλους για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, ένα ποσό από το οποίο μπορεί να αντλήσει ανά πάσα στιγμή, και στο μέγεθος που επιθυμεί.

Διαφέρει από τα συμβατικά δάνεια του ΔΝΤ, τα οποία χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν δεσμεύσεις για στόχους ποσοτικούς και ποιοτικούς, και καταβάλλονται σε δόσεις.

Το LCM προορίζεται αποκλειστικά για χώρες που θεωρούνται ότι έχουν "πολύ καλές επιδόσεις" με έναν κατάλογο εννέα απαιτούμενων κριτηρίων. Η Κολομβία, το Μεξικό και η Πολωνία επωφελούνται επί του παρόντος των δανείων αυτών.

Το ΔΝΤ διευκρινίζει στη "νότα" του ότι "όπως και να έχουν τα πράγματα" κάθε αίτημα "θα εξεταστεί ξεχωριστά". Υπενθυμίζει επίσης ότι "μόνο το διοικητικό συμβούλιο", το όργανο λήψης αποφάσεων όπου ψηφίζουν 24 χώρες ή ομάδες χωρών, έχει "την αρμοδιότητα να καθορίσει αν μια χώρα μπορεί να επωφεληθεί από ένα LCM ή να το εγκρίνει, όπως συστήνει η διεύθυνση"

Τον Αύγουστο, το ΔΝΤ αποφάσισε να καταργηθεί κάθε ανώτατο όριο για τα ποσά που μπορούν να διεκδικήσουν τα κράτη μέλη. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την προειδοποίηση της Γερμανίας, η οποία δήλωσε τον Οκτώβριο ότι είναι απαραίτητο να "εξασφαλιστεί ότι αυτή η άνευ προηγουμένου επέκταση του ρόλου της χρηματοδότησης του Ταμείου δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα οικονομικά του ίδιου του ΔΝΤ.Produced by