18
ΝΟΕ

Ισπανία: Άντληση 3,654 δισ. ευρώ από δημοπρασίες μακροπρόθεσμων ομολόγων


Ομόλογα συνολικής αξίας 3,654 δισ.ευρώ πώλησε σήμερα η Ισπανία, μέσω δημοπρασίας, με αποδόσεις χαμηλότερες αντίστοιχου υφιστάμενου χρέους.

Συγκεκριμένα, διατέθηκαν δεκαετή ομόλογα αξίας 2,59 δισ.ευρώ και τριακονταετή ομόλογα 1,07 δισ.ευρώ, συγκεντρώνοντας ποσό που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το ανώτατο όριο, που είχε καθοριστεί στα 4 δισ.ευρώ, ανακοίνωσε το ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Το δεκαετές ομόλογο είχε μέση απόδοση 4,615% και το τριακονταετές 5,488%. Στη δευτερογενή αγορά, αντίστοιχος δεκαετής κρατικός τίτλος της Ισπανίας που διαπραγματευόταν στο επίπεδο του 4,680% πριν τη δημοπρασία, υποχώρησε στο επίπεδο του 4,660 μετά τη διενέργειά της.

Η υπερκάλυψη για το δεκαετές ομόλογο ήταν 1,84 φορές και για το τριακονταετές 2,05 φορές, το δημοπρατούμενο ποσό.

Ωστόσο, η επιτοκιακή ψαλίδα (spread) μεταξύ ισπανικών και γερμανικών ομολόγων παρέμεινε πλησίον των ιστορικών υψηλών της, υπο το φως των αναταράξεων που εξακολουθεί να εμφανίσει η αγορά κρατικού χρέους της ευρωζώνης.


Produced by