09
ΔΕΚ

Fitch: Υποβάθμιση της Ιρλανδίας κατά 3 βαθμίδες


Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιρλανδίας κατά τρεις βαθμίδες στο ΒΒΒ+ προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch.

Όπως αναφέρει ο οίκος, η υποβάθμιση αυτή αντανακλά τα επιπρόσθετα δημοσιονομικά κόστη αναδιάρθρωσης και υποστήριξης του τραπεζικού συστήματος, αλλά και τις αδύναμες προοπτικές σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το οικονομικό outlook.


Η αναλογία του κυβερνητικού χρέους προς το ΑΕΠ υπολογίζεται να ανέλθει το 2013 στο 103% του ΑΕΠ.


Το outlook παραμένει σταθερό, ενώ η ένταση της δημοσιονομικής κρίσης πιθανόν να καθηλώσει την ανάκαμψη, όπως αναφέρεται.Produced by