13
ΔΕΚ

BIS: Επιδεινώνει την κρίση ο γαλλογερμανικός άξονας


Η Γερμανία κι η Γαλλία , που επιδιώκουν ιδιώτες επενδυτές να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης οικονομιών με μεγάλο κρατικό χρέος αποτελούν, εντούτοις, "έναν σοβαρό παράγοντα έντασης της κρίσης του χρέους στην ευρωζώνη", αναφέρθηκε την Κυριακή από την Τράπεζα των Διεθνών διακανονισμών, την BIS.

Στην τριμηνιαία έκθεση αυτής της τράπεζας τονίστηκε ότι αυτή η γερμανο-γαλλική σύμπλευση στο θέμα αυτό, μαζί με την επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση στην Ιρλανδία , είναι που ωθούν τα σπρεντς πολλών κρατών μελών της ευρωζώνης σε αισθητή άνοδο...

Επισημαίνεται σχετικώς ότι "η άνοδος των σπρεντς των εν λόγω κρατών χρονική αφετηρία είχε την 18η Οκτωβρίου, όταν δηλαδή Βερολίνο και Παρίσι συμφώνησαν ότι στην (υποθετική) περίπτωση της αδυναμίας εξυπηρέτησης του κρατικού εξωτερικού χρέους από ένα κράτος στην ευρωζώνη , τότε θα ξεκινά το 'κούρεμα' των ομολόγων του ίδιου κράτους, τα οποία κρατούν, όμως, στα χέρια τους και ιδιώτες επενδυτές..."

Εν συνεχεία, όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, Βερολίνο και Παρίσι "έστρεψαν τους προβολείς προς το ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα, με 'παράπλευρη απώλεια' να αυξηθούν γρήγορα τα σπρεντς των ομολόγων της Πορτογαλίας και της Ισπανίας...ενώ δημιουργήθηκαν και 'δεύτερες σκέψεις' γιά τα ομόλογα της Ιταλίας και του Βελγίου".

-Οσον αφορά τις ΗΠΑ, η BIS επισήμανε ότι από την τωρινή διαφορά των 10ετών και των 30ετών κρατικών ομολόγων των, προκύπτει ότι το επενδυτικό κοινό αναμένει καθ'όλο το 2011 έντονες πληθωριστικές πιέσεις πάνω στην αμερικανική οικονομία. Πράγματι, προστίθεται, οι φόβοι γιά αποπληθωρισμό στις ΗΠΑ μετά τον Σεπτέμβριο, φέτος, μετριάστηκαν πολύ, είναι δε η Ομοσπονδιακή Κεντρική τράπεζα, η Fed, που θέτει εναργέστερα τώρα το θέμα των μελλουσών πληθωριστικών πιέσεων.

--Υπενθυμίζεται ότι η Fed έχει ανακοινώσει ότι σε μηνιαία βάση θα αγοράζει εφεξής αμερικανικό κρατικό χρέος, προσθέτοντας αμερικανικά κρατικά ομόλογα στο 'χαρτοφυλάκιό' της --συνολικού ύψους 600 δισ.δολαρίων, σε μία προσπάθειά της να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της ομοσπονδιακής οικονομίας.


Produced by