20
ΔΕΚ

ΕΚΤ: Αγορές αξίας 603 εκατ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα


Μειώθηκε ο ρυθμός εξαγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΕΚΤ αγόρασε κρατικά ομόλογα αξίας 603 εκατ.. ευρώ την εβδομάδα που έληξε την Παρασκευή, κάτω από τα 2,677 δισ. ευρώ που ήταν η αξία των ομολόγων που είχε αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περασμένη εβδομάδα και ήταν το υψηλότερο ποσό σε διάστημα ενός μήνα.

Η ΕΚΤ είχε αυξήσει τις αγορές ομολόγων καθώς η συμφωνία για την διάσωση της Ιρλανδίας φάνηκε να μην πείθει τις αγορές ότι η Ευρωζώνη μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα χρέους που αντιμετωπίζει.

Produced by