21
ΔΕΚ

Ισπανία: Με αυξημένο επιτόκιο η δημοπρασία εντόκων γραμματίων


Αυξήθηκε το βραχυπρόθεσμο κόστος δανεισμού στην Ισπανία, με το μέσο επιτόκιο στην δημοπρασία τρίμηνων έντοκων γραμματίων να διαμορφώνεται στο 1,804% έναντι 1,743% προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας.

Παράλληλα, το ισπανικό δημόσιο πούλησε γραμμάτια 6μηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να είναι επίσης αυξημένο, στο 2,597%, έναντι 2,111% στην αντίστοιχη δημοπρασία του Νοεμβρίου.
Produced by