24
ΔΕΚ

Αμετάβλητο το επιτόκιο της ΕΚΤ το 2011 (έρευνα)


Αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο της στο 1%, θα διατηρήσει το 2011 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου Bloomberg, οι οικονομολόγοι που μετείχαν στην έρευνα είχαν προβλέψει σωστά πριν από ένα χρόνο ότι η ΕΚΤ θα διατηρούσε αμετάβλητο το επιτόκιο της κατά το 2010.
Produced by