29
ΔΕΚ

FT: Μεγαλύτερο το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ από ότι στις ΗΠΑ


 Η κρίση χρέους στην ΕΕ αυξάνει το πρόσθετο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, το οποίο παραπέμπει στους δείκτες εταιρικού χρέους της Bank of America Merrill Lynch, από το τέλος του περασμένου Νοεμβρίου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις άρχισαν να πληρώνουν μεγαλύτερη προσαύξηση σε σχέση με το επιτόκιο δανεισμού των χωρών τους.

Συγκεκριμένα, στις 21 Δεκεμβρίου οι ευρωπαϊκές εταιρίες πλήρωσαν τα δάνεια που πήραν κατά μέσο όρο 1,89 ποσοστιαίες μονάδες ακριβότερα από ότι πλήρωσαν οι αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, ενώ οι αμερικανικές εταιρίες πλήρωσαν 1,69 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο.

Η διαφορά 0,20 της ποσοστιαίας μονάδας είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί έως σήμερα, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πλήρωναν ιστορικά μικρότερη προσαύξηση, λόγω της διάρθρωσης του χρέους τους.

Διαφορά υπάρχει και όσον αφορά στα ασφάλιστρα έναντι κινδύνου πτώχευσης των εταιριών (credit default swaps), τα οποία ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα στις αρχές Σεπτεμβρίου σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αλλά έκτοτε στην Ευρώπη παρέμειναν στις 105 μονάδες βάσης, ενώ στην Αμερική μειώθηκαν στις 85 μονάδες βάσης. Η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες σε χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, καθώς πολλές από αυτές έχουν αποκλεισθεί από το δανεισμό από τις αγορές.

Produced by