05
ΙΑΝ

Τουρκία: Στο 6,4% έκλεισε ο ετήσιος πληθωρισμός για το 2010


 Στο 6,4% έκλεισε το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στην Τουρκία για το 2010, ενώ η Κεντρική Τουρκική Τράπεζα εκτιμά ότι η πορεία του ποσοστού πληθωρισμού θα είναι πτωτική. Η ετήσια αρχική πρόβλεψη πληθωρισμού για το 2010, ήταν στο 6,5%

Η διαμόρφωση του πληθωρισμού στην τουρκική οικονομία, συνδέεται με την αναπτυξιακή πορεία της τουρκικής οικονομίας, αλλά και τη διαμόρφωση των επιτοκίων δανεισμού.

Produced by