07
ΙΑΝ

"Στο χορό" της στήριξης και οι ομολογιούχοι


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε χθες σε διαβούλευση το πλαίσιο για τη διαχείριση κρίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι κάτοχοι ομολόγων τραπεζών που κινδυνεύουν με χρεοκοπία, θα υφίστανται ζημιά με την υποχρεωτική μείωση της αξίας των απαιτήσεων τους.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαρτίου και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει πριν από το καλοκαίρι ένα συνολικό πλαίσιο για τις τράπεζες που κινδυνεύουν με χρεοκοπία. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αφορά τις τράπεζες - τις πολύ μεγάλες "για να χρεοκοπήσουν" αλλά και τις μικρότερες - και τις επενδυτικές εταιρίες, ενώ στο τέλος του 2011 θα ακολουθήσει αντίστοιχο σχέδιο για άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρίες, όπως οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι.

Στόχος του σχεδίου είναι οι εποπτικές αρχές να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να αντιμετωπίζονται σε ένα πρόωρο στάδιο οι κίνδυνοι χρεοκοπίας τραπεζών και να ελαχιστοποιείται το κόστος για τους φορολογούμενους, οι οποίοι έφεραν την τελευταία τριετία το μεγάλο βάρος για τη διάσωση των τραπεζών σε πολλές χώρες. Τα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνουν :

Πρώτο, τη δυνατότητα των αρχών να υποχρεώσουν τις τράπεζες που κινδυνεύουν, να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση της λειτουργίας τους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τη διάσωσή τους. Δεύτερον, οι εποπτικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν το μάνατζμεντ τραπεζών και να πάρουν έγκαιρα άλλα μέτρα, πριν αυτές ξεφύγουν από τον έλεγχο. Τρίτον, θα προβλέπεται η ελεγχόμενη χρεοκοπία τραπεζών, εφόσον αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί, με τη μεταφορά ενεργητικού και παθητικού της σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα ή σε "τράπεζα-γέφυρα" και τη διαγραφή χρέους τους, για να ενισχυθεί η θέση τους και να συνεχισθεί η παροχή βασικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η διαγραφή χρέους για τους κατόχους τραπεζικών ομολόγων δεν θα αφορά το υφιστάμενο χρέος .

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ, το σχέδιο μπορεί να γίνει νόμος πριν από το 2013. Η οργάνωση AFME που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, δέχθηκε θετικά το σχέδιο της Κομισιόν . "

Η AFME υποστηρίζει από καιρό ότι εργαλεία, όπως η μετατροπή χρέους σε μετοχές, θα μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθεί μία ενδεχόμενη χρεοκοπία τράπεζας, χωρίς προσφυγή στους φορολογούμενους", είπε εκπρόσωπος της οργάνωσης. Άλλοι παράγοντες, όμως, σημειώνουν ότι το κοινοτικό σχέδιο μπορεί να εμποδίσει τις προσπάθειες των τραπεζών να διορθώσουν τους ισολογισμούς τους με την πώληση τιτλοποιημένων δανείων τους.

Produced by