07
ΙΑΝ

Trichet vs Βρυξελλών


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο της κυβερνητικής ανευθυνότητας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της , Jean- Claude Trichet από τη Γερμανία, και απηύθυνε έκκληση για ποιο φιλόδοξες προσπάθειες, προκειμένου να αναδιαμορφωθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες.

"Η ευθύνη της νομισματικής πολιτικής δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κυβερνητική ανευθυνότητα", ανέφερε ο Trichet, απευθυνόμενος σε Γερμανούς βουλευτές. Η Ευρώπη δεν αντέχει να «ξεκουραστεί» στα μισά του δρόμου. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Οι προτάσεις των Βρυξελλών είναι λιγότερο φιλόδοξες από αυτές της ΕΚΤ".
Produced by