13
ΙΑΝ

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2011


Επιβράδυνση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα με την έκθεσή της για τις προοπτικές το 2011 που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,4% φέτος από 1,7% το 2010, ενώ για την παγκόσμια οικονομία ο αντίστοιχος ρυθμός προβλέπεται στο 3,3% από 3,9%. Η έκθεση αναφέρει τη συνεχιζόμενη κρίση χρέους στην Ευρώπη ως έναν βασικό κίνδυνο για την παγκόσμια ανάπτυξη. Επιβράδυνση αναμένεται και στο ρυθμό ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων οικονομιών, ο οποίος όμως παραμένει κατά πολύ υψηλότερος από εκείνο των αναπτυγμένων χωρών.

Ο ρυθμός ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες προβλέπεται φέτος στο 6% από 7% το 2010, ενώ στις πλουσιότερες χώρες στο 2,4% από 2,8%. Η έκθεση σημειώνει ότι η ανάπτυξη στις πλουσιότερες χώρες είναι πολύ χαμηλή για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τις δεκάδες εκατομμυρίων εργαζομένων που έμειναν άνεργοι κατά τη διάρκεια της χειρότερης μεταπολεμικής οικονομικής κρίσης.
 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ΗΠΑ, η οικονομία της οποίας αναπτύσσεται με ρυθμό 2,6%, αλλά η ανεργία παραμένει στο πολύ υψηλό επίπεδο του 9,4%. Η έκθεση θεωρεί την πολιτική των πολύ χαμηλών επιτοκίων και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ως υπεύθυνη των ανατιμήσεων των νομισμάτων αναδυόμενων χωρών. "Οι εισροές κεφαλαίων σε ορισμένες χώρες μεσαίου εισοδήματος προκάλεσαν αδικαιολόγητη και δυνητικά επικίνδυνη πίεση για ανατίμηση των νομισμάτων τους", αναφέρει η έκθεση.

Produced by