18
ΙΑΝ

Γερμανία: Αναρρίχηση στις 15,4 μονάδες για τον δείκτη οικονομικού κλίματος ZEW


Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ZEW στην Γερμανία αναρριχήθηκε στις 15,4 μονάδες τον Ιανουάριο από τις 4,3 μονάδες που ήταν τον Δεκέμβριο.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ο δείκτης να ενισχυθεί στις 8 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ZEW ενισχύθηκε στις 82 μονάδες τον Ιανουάριο από τις 82,6 μονάδες.

Produced by