18
ΙΑΝ

Ισπανία: Μειωμένο το κόστος δανεισμού, κάτων των στόχων η δημοπρασία


To ποσό των 5,5 δις ευρώ κατάφερε να συγκεντρώσει η ισπανική κυβέρνηση από την έκδοση εντόκων γραμματίων, με το κόστος δανεισμού να είναι μειωμένο.

Ειδικότερα, εκδόθηκαν γραμμάτια δωδεκάμηνης διάρκειας ύψους 4,5 δις ευρώ με απόδοση 2,947%, από το 3,449% της προηγούμενης δημοπρασίας.

Παράλληλα, πουλήθηκαν γραμμάτια δεκαοκτάμηνης διάρκειας ύψους 1 δις ευρώ με απόδοση 3,367%, ενώ στην προηγούμενη δημοπρασία είχε διαμορφωθεί στο 3,721%.

Ο στόχος ήταν η συγκέντρωση 6 δις ευρώ.
Produced by