18
ΙΑΝ

Κάτω των εκτιμήσεων τα κέρδη της Citigroup


Επέστρεψε στην κερδοφορία στο δ΄τρίμηνο η Citigroup , καθώς τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα $1,3 δις ή 4 σεντς ανά μετοχή. Κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2010 είχε εμφανίσει απώλειες $7,58 δις ή 33 σεντς ανά μετοχή.

Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε στα $18,37 δις από τα $5,41 δις πέρυσι.


Ωστόσο, τα αποτελέσματα απογοήτευσαν τους αναλυτές οι οποίοι ανέμεναν κέρδη στα 8 σεντς ανά μετοχή και κύκλο εργασιών στα $20,57 δις.
 
Produced by