19
ΙΑΝ

Πορτογαλία: Αισθητή μείωση του επιτοκίου στη δημοπρασία έντοκων γραμματίων


Το ποσό των 750 εκατ. ευρώ άντλησε το πορτογαλικό δημόσιο από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας. Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 4,03%, με την προσφορά να καλύπτεται κατά 3,1 φορές.

Η απόδοση κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Δεκεμβρίου, είχε διαμορφωθεί αρκετά υψηλότερα στο 5,28%, με κάλυψη κατά 2,5 φορές.

Produced by