19
ΙΑΝ

Κομισιόν: Προτάσεις για την εποπτεία των τραπεζών


Πλέγμα προτάσεων για την ενδυνάμωση της εποπτείας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο παρουσίασε η Κομισιόν , έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των εποπτικών αρχών που ξεκίνησαν να λειτουργούν στις αρχές του έτους.


Συγκεκριμένα, με τους εθνικούς εποπτικούς φορείς θα συνεργάζονται η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (ΕΕΑΤΕ), η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕΕΑΑΕΣ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ), για να τηρούνται πιστά οι κανόνες σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι ίδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προειδοποιούν τα κράτη μέλη όταν εντοπίζουν κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Όσον αφορά τα τεστ αντοχής των τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζικής Εποπτείας είναι επιφορτισμένη για το συντονισμό αλλά και τη διεξαγωγή τους.

Παράλληλα, στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής των Αγορών Κινητών Αξιών συγκαταλέγεται και η άμεση εποπτεία των οίκων αξιολόγησης που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, καθώς και η δυνατότητα να απαγορεύει ορισμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (παράγωγα, ακάλυπτες πωλήσεις κλπ), σε εξαιρετικές περιπτώσεις.


Υπενθυμίζεται πως από τις αρχές του έτους λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων, με, εποπτεύοντας όλες τις οικονομικές συναλλαγές εντός της ΕΕ, και προειδοποιώντας τα κράτη μέλη όταν εντοπίζει κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις, ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς, Μισέλ Μπαρνιέ τόνισε οτι η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη αποκάλυψε τις αδυναμίες που είχε το χρηματοπιστωτικό σύστημα εποπτείας στην ΕΕ. «Αυτές τις αδυναμίες θελήσαμε να διορθώσουμε με τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ελέγχου στην ΕΕ. Οι σημερινές προτάσεις της Επιτροπής έχουν στόχο να δημιουργήσουν ακόμα πιο ισχυρές και σταθερές αγορές για την αντιμετώπιση των κρίσεων».
Produced by