24
ΙΑΝ

Intel: Αύξηση μερίσματος και ορίου αγοράς ιδίων μετοχών


Αύξηση κατά 15% στο μέρισμά της στα 18,12 σεντς/μετοχή, ανακοίνωσε σήμερα η Intel.

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου.

Επίσης, αποφασίστηκε αύξηση του ορίου αγοράς ιδίων μετοχών κατά 10 δισ. δολάρια και ενίσχυση του προγράμματος στα 14,2 δισ. δολάρια.

Produced by