25
ΙΑΝ

Αύξησε τα επιτόκια η Ινδία


Στην αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η κεντρική τράπεζα της Ινδίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Αναλυτικά, η τράπεζα αύξησε το επιτόκιο επαναγοράς στο 6,50% και το επιτόκιο επαναπώλησης (reverse repurchase) στο 5,50%.

Produced by