25
ΙΑΝ

Deutsche Bank: Εξετάζει την είσοδό της στην αγορά της Ρουμανίας


 Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα της Γερμανίας, Deutsche Bank, εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου της, στη ρουμανική τραπεζική αγορά, σύμφωνα με την πρεσβεία της Ρουμανίας, στο Βερολίνο.

Η αναφερόμενη τράπεζα έχει αντικείμενο κυρίως τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις, ενώ υπάρχουν 18.000 εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται με γερμανικά κεφάλαια στη ρουμανική οικονομία, δημιουργώντας άμεσο περιθώριο τραπεζικής και οικονομικής δραστηριοποίησης για την Deutsche Bank, στη ρουμανική οικονομία
Produced by