27
ΙΑΝ

Σε ΑΑ- υποβάθμισε την Ιαπωνία η Standard & Poor’s


Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ιαπωνίας προχώρησε η Standard & Poor’s, σε ΑΑ- από ΑΑ, ενώ επαναβεβαίωσε τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις στο Α-1+.

Στην ανακοίνωσή του ο οίκος αναφέρει ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα της Ιαπωνίας θα παραμείνουν υψηλά τα επόμενα χρόνια, γεγονός το οποίο θα μειώσει περαιτέρω την ήδη αδύναμη δημοσιονομική της ευελιξία.

Το outlook για την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση παραμένει σταθερό.
Produced by