28
ΙΑΝ

"Δυο λάθη στην οικοδόμηση του ευρώ προκάλεσαν την κρίση"


Δύο λάθη στην οικοδόμηση του ευρώ και όχι μεμονωμένα κράτη προκάλεσαν την κρίση χρέους, υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζακ Ντελόρ άρθρο του στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.

Το πρώτο λάθος, σύμφωνα με τον πρωτεργάτη του ευρώ, είναι η ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, την οποία συμπληρώνει η έλλειψη συντονισμού.

«Η συγχώνευση» των κρατών-μελών της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το δεύτερο λάθος.

«Ο υγιής ανθρώπινος νους μας λέει, ότι χώρες με το ίδιο νόμισμα έχουν ιδιαίτερα, διευρυμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, απ' ότι χώρες οι οποίες ανήκουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζει κατηγορηματικά ο κ. Ντελόρ, ο οποίος ευελπιστεί εντός των επόμενων μηνών θα ληφθούν οι "σωστές αποφάσεις" στην κατεύθυνση της βελτίωσης του συντονισμού εντός της Ένωσης.

Ωστόσο, «εάν δεν υπάρξει καμία πρόοδος, θα πρέπει να γίνουν σκέψεις για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου θεσμικού βήματος στους κόλπους της νομισματικής Ένωσης, ώστε να καταστεί δυνατός ένας πιο αποτελεσματικός συντονισμός της πολιτικής».
Produced by