01
ΦΕΒ

Επιβεβαίωσε την ΑΑ αξιολόγηση της Ισπανίας ο S&P


Επιβεβαίωσε την ΑΑ αξιολόγηση του για την Ισπανία ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, καθώς «οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό θα φέρουν σημαντικές βελτιώσεις».


Το outlook παραμένει αρνητικό, και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του οίκου, αναμένεται πως εάν οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό εφαρμοστούν πλήρως, θα εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά από τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης».
Produced by