02
ΦΕΒ

Επιτυχής η έκδοση γραμματίων στην Πορτογαλία


Στην έκδοση εξάμηνων γραμματίων 455 εκ. ευρώ και 800 εκ. δωδεκάμηνης διάρκειας προχώρησε η Πορτογαλία . Το επιτόκιο των εξάμηνων τίτλων διαμορφώθηκε στο 2,984$%, από το 3,6865% της έκδοσης της 5ης Ιανουαρίου. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4,8 φορές.

Όσον αφορά τα δωδεκάμηνα γραμμάτια, εκδόθηκαν με απόδοση 3,710%. Στην προηγούμενη έκδοση η απόδοση ήταν υψηλότερη, στο 4,029%.
Produced by