03
ΦΕΒ

Bloomberg: Αναπόφευκτη η έκδοση ευρωομολόγων


Οι οικονομικοί μάνατζερ της Γερμανίας θεωρούν αναπόφευκτη την έκδοση ευρωομολόγων, αν και είναι αντίθετοι στο μέτρο αυτό, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Οικονομικών Μελετών της Φρανκφούρτης που δημοσιεύει το πρακτορείο Bloomberg.

Στην τριμηνιαία έρευνα του Κέντρου Οικονομικών Μελετών έλαβαν μέρος τραπεζίτες, διαχειριστές κεφαλαίων και στελέχη της χρηματοπιστωτικής αγοράς της Γερμανίας από συνολικά 400 εταιρίες.

Περισσότεροι από τους μισούς μάνατζερ αναμένουν ότι θα υπάρξουν εκδόσεις ευρωομολόγων φέτος, ενώ οι τέσσερις στους πέντε είναι αντίθετοι στην εισαγωγή "κοινών ευρωομολόγων".

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 80% περίπου των παραγόντων της γερμανικής χρηματοπιστωτικής αγοράς εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή κρίση χρέους θα διατηρηθεί ή ενδεχομένως θα επιδεινωθεί φέτος, ενώ η πλειοψηφία τους θεωρεί ότι οι χώρες - μέλη της ΕΕ πρέπει να εναρμονίσουν τις πολιτικές τους για τη φορολογία και τον προϋπολογισμό. "Ο μεγαλύτερος συντονισμός των εθνικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι είναι βασική προϋπόθεση για την έκδοση ευρωομολόγων", είπε ο Διευθυντής του Κέντρου κ. Γιαν Πίτερ Κράνεν.

Produced by