07
ΦΕΒ

Κατέρρευσε δανέζικη τράπεζα


Κατέρρευσε η δανέζικη τράπεζα Amagerbanken και όπως ανακοίνωσε, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού που κατέχει θα μεταφερθούν στην Finansiel Stabilitet A/S,στην κρατική εταιρία η οποία διαχειρίζεται τράπεζες που έχουν καταρρεύσει και εν συνεχεία θα τερματίσει τη λειτουργία της.

Πρόκειται για το δέκατο κατά σειρά πιστωτικό ίδρυμα που πέφτει θύμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, στη Δανία.

Η διαγραφή επισφαλειών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 εξάλειψαν το μετοχικό της κεφάλαιο, εξέλιξη που απέδωσε σε μεγάλο βαθμό στην πορεία της κτηματικής αγοράς.

Η οικονομική επίπτωση για την κυβέρνηση της χώρας θα είναι της τάξης των 15,2 δισ.Κορώνων Δανίας (2,8 δισ.δολ), όσο το κόστος δηλαδή της απόκτησης των στοιχείων ενερ4γητικού της τράπεζας από την Finansiel Stabilitet.


Produced by