14
ΦΕΒ

Credit Suisse: Ενίσχυση κεφαλαίου κατά 6 δις. ελβετικά φράγκα


Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6 δις. ελβετικά φράγκα ανακοίνωσε η ελβετική τράπεζα Credit Suisse, η οποία θα λάβει τη μορφή χρεογράφων τα οποία θα υποβιβαστούν σε μετοχικό κεφάλαιο και θα εκδοθούν στις Holding LLC και Olayan Group.

Produced by