17
ΦΕΒ

Εργασία μέχρι τα 70 μετά το 2060


Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η Πράσινη Βίβλος για τις συντάξεις θα έχει την …τύχη της Πράσινης Βίβλου για τα εργασιακά (με την οποία προωθήθηκε η ιδέα της flexicurity που σημαίνει ευελιξία με ασφάλεια στην εργασία), πάντως το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε χθες την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης…

Ουσιαστικά πρόκειται, όσο και ηχεί παράξενο, για προσπάθεια ανάσχεσης των γερμανικών σχεδίων για άμεση αύξηση της συνταξιοδότησης στα 67 έτη. Στο κείμενο που ψηφίστηκε οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι για να διατηρηθεί η σημερινή σχέση - αναλογία - ενεργών εργαζόμενων προς συνταξιούχους, θα πρέπει έως το 2040 το όριο να φθάσει το 67ο έτος της ηλικίας και έως το 2060 το 70ο έτος.

Η Πράσινη Βίβλος για τα συνταξιοδοτικά συστήματα «ανοίγει» έναν νέο κύκλο ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και στην διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση των πραγματικών ηλικιών συνταξιοδότησης καθώς σήμερα σε κάθε άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούν τέσσερα ενεργά άτομα, ενώ το 2060 θα υπάρχουν μόνο δύο ενεργά άτομα.
Produced by