01
ΜΑΡ

Το σχέδιο Barroso-Van Rompuy


Το έγγραφο που συνέταξαν από κοινού ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman van Rompuy, δημοσιεύει σήμερα το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το τετρασέλιδο έγγραφο της Ε.Ε που συντάχθηκε ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 25 Μαρτίου, οι χώρες μέλη της ευρωζώνης, θα πρέπει να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία δημοσιονομικούς κανόνες, όπως έχει προτείνει ο γαλλογερμανικός άξονας.


Σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση δημοσιονομικών κανόνων, το έγγραφο αναφέρει ότι κάθε κράτος θα επιλέξει τις δικές του λύσεις. "Η ακριβής διατύπωση των κανόνων θα πρέπει να αποφασιστεί από κάθε χώρα (π.χ. θα μπορούσε να λάβει τη μορφή 'φρένου χρέους', κανόνων για πρωτογενή πλεονάσματα ή όρων για τις δαπάνες)".

"Τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα της επιλογής του συγκεκριμένου (νομοθετικού) μέσου που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα είναι επαρκώς δεσμευτικό", αναφέρει το έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο, και στηρίζονται από την Γερμανία και την Γαλλία , θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου για την συνολική λύση στην κρίση χρέους της ευρωζώνης.

Πριν τις όποιες αλλαγές για το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης, το EFSF, το Βερολίνο ζητά από τους εταίρους τους να ενσωματώσουν στη εθνική τους νομοθεσία κανόνες για τον περιορισμό του δημοσίου χρέους, όπως έχει πράξει η ίδια.

Μία άλλη πρόταση του εγγράφου, που αποσκοπεί στην αποφόρτιση των δημοσιονομικών πιέσεων, είναι να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης και να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής. Προτείνεται επίσης η κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών, μέτρο στο οποίο αντιδρούν η Αυστρία, η Ισπανία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Το έγγραφο αναφέρει ότι θα πρέπει να παρακολουθείται στενά το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Σε χώρες όπου παρατηρείται συνεχόμενη αύξησή του, το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Το έγγραφο καλεί τις χώρες να υιοθετήσουν νόμους για την εξυγίανση των τραπεζών, άλλη μια ιδέα που έβαλαν στο τραπέζι στις 4 Φεβρουαρίου η Γερμανία και η Γαλλία. 
Produced by