08
ΜΑΡ

Πιο αυστηρά τα κριτήρια για τα φετινά stress tests


Αυστηρότατα κριτήρια για τα τεστ αντοχής των ευρωπαϊκών τραπεζών θα θέσει η αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή (European Banking Authority ).

Τα τεστ αντοχής που θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες σε 88 ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες κατέχουν το 65% των συνολικών assets της κοινότητας, έχουν στόχο να καθορίσουν το πώς θα αντιδρούσαν οι οίκοι στην περίπτωση σοβαρής οικονομικής κρίσης.

Τα κριτήρια που θα καθορίσουν το αν θα επιτύχουν ή θα αποτύχουν οι τράπεζες, θα κοινοποιηθούν τον επόμενο μήνα. «Τα stress scenarios έχουν γίνει πιο σκληρά», τόνισε ο γερμανός τραπεζίτης, Axel Weber.


«Για να γίνουν τα τεστ πιο αξιόπιστα, θα πρέπει κάποιες τράπεζες να αποτύχουν σε αυτά», τονίζει τραπεζικός αναλυτής.

Το δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο περιλαμβάνει:

-Μείωση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 0,5% το 2011 και περαιτέρω 0,2% το 2012.

- Μείωση της αξίας των ευρωπαϊκών μετοχών κατά 15%

-Αύξηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης κατά 75 μονάδες βάσης (0,75 της ποσοστιαίας μονάδας) και απότομη υποχώρηση της αγοράς ακινήτων

-Αύξηση του βραχυπρόθεσμου διατραπεζικού επιτοκίου κατά 125 μονάδες βάσης

- Υποτίμηση του δολαρίου κατά 4% και ένα σοκ ζήτησης που προέρχεται από τις ΗΠΑ.
Produced by