25
ΜΑΡ

Συμφώνησαν για το οικονομικό "πακέτο"


Συμφώνησαν για το οικονομικό πακέτο οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ στην Σύνοδο Κορυφής η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υπό την σκιά της πολιτικής κρίσης στην Πορτογαλία και "έκλεισε" το Σύμφωνο για το Ευρώ. Η τελική απόφαση για τον EFSF αναβλήθηκε για τον Ιούνιο.


Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ επιβεβαίωσε τις θετικές αποφάσεις για την Ελλάδα της της Συνόδου Κορυφής του Eurogroup της 11ης Μαρτίου.

Πρόκειται για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων από τα 5 στα 10 χρόνια, καθώς και τη μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου δανεισμού για το ποσό που αφορά τα δάνεια από την ευρωζώνη (80 δισ. ευρώ).

Ενίσχυση των μηχανισμών σταθεροποίησης της ευρωζώνης

Παράλληλα, οι ευρωπαίοι ηγέτες «υποχώρησαν» στο αίτημα της Γερμανίας και θα καταβάλουν τα κεφάλαια του ESM σε πέντε ισόποσες δόσεις, από το 2013 ως το 2017. Αν ωστόσο απαιτηθεί επιτάχυνση των συνεισφορών, τα κράτη μέλη συμφώνησαν πως θα ανταποκριθούν θετικά.


Η προετοιμασία για τη Συνθήκη που του ESM και οι τροποποιήσεις επί της συμφωνίας για το σημερινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ώστε να διασφαλίζει την δανειοδοτική του δυνατότητα στα 440 δις. ευρώ, θα οριστικοποιηθεί έτσι ώστε οι εθνικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν για την υπογραφή και των δύο συμφωνιών, συγχρόνως, πριν από τα τέλη του Ιουνίου 2011.

Οι «27» συμφώνησαν ότι ο EMS θα έχει κεφαλαιακή βάση 700 δις. ευρώ, εκ των οποίων θα μπορεί να δανείζει, χωρίς να διακυβεύεται η πιστοληπτική του ικανότητα (ΑΑΑ), έως και 500 δις. ευρώ. Από τα 700 δις ευρώ, τα 80 δις αποτελούν κεφάλαια που θα καταβάλουν τα κράτη μέλη σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2013. Τα υπόλοιπα 620 δις θα έχουν τη μορφή καταβεβλημένων κεφαλαίων και εγγυήσεων από τα κράτη μέλη.

Κατά τη μεταβατική περίοδο από το 2013 ως το 2017 τα κράτη μέλη δεσμεύονται να αυξήσουν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τα κεφάλαια του Μηχανισμού, ώστε να διατηρηθεί η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα του Μηχανισμού.


Συμπεράσματα Συνόδου


Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι παρόλο που η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόμο, οι κίνδυνοι παραμένουν και η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να δρα με αποφασιστικότητα.

«Υιοθετούμε σήμερα ένα πακέτο συνολικών μέτρων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ε.Ε. και τη διασφάλιση της σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης», αναφέρει το κείμενο των συμπερασμάτων.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύονται να προχωρήσουν σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα στηρίξουν την απασχόληση και την ανάπτυξη. Επιπλέον, δεδομένου, ότι 24 από τα 27, κράτη μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν υπερβολικά ελλείμματα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύονται να συγκρατήσουν τις κρατικές δαπάνες, με στόχο, ως το 2015, κανένα κράτος μέλος της ΕΕ να μην έχει δημοσιονομικό έλλειμμα μεγαλύτερο από το 3% του ΑΕΠ του.Ευρωπαϊκό εξάμηνο

Σε ότι αφορά την εφαρμογή του λεγόμενου "ευρωπαϊκού εξαμήνου" το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τις προτεραιότητες για δημοσιονομική σταθεροποίηση, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την επιστροφή σε υγιή δημοσιονομικά μεγέθη, τη μείωση της ανεργίας μέσα από τις μεταρρυθμίσεις των αγορών εργασίας και την ενίσχυση των προσπαθειών για την οικονομική ανάκαμψη. Προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφράζουν αυτούς τους στόχους σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ενσωματώνονται στα προγράμματα σταθερότητας και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τις εξειδικευμένες για κάθε κράτος μέλος συστάσεις, ώστε να υιοθετηθούν πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη οφείλουν να παρουσιάζουν πολυετή προγράμματα με στόχους για το έλλειμμα, τα έσοδα και τις δαπάνες, αλλά και τη στρατηγική για την επίτευξή τους με χρονοδιαγράμματα. Η Σύνοδος Κορυφής υπογραμμίζει ότι για τις χώρες με υψηλά διαρθρωτικά ελλείμματα ή με υψηλά ή και αυξανόμενα επίπεδα χρέους, οι προσπάθειες σταθεροποίησης θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρείς.

Σε ότι αφορά την ανάγκη προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν, μεταξύ άλλων, μέτρα για την αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων , την εξασφάλιση της ευελιξίας και της ασφάλειας στην εργασία ("flexicurity").Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης

Στα συμπεράσματά τους, οι 27 τονίζουν ότι το πακέτο έξι νομοθετικών προτάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση είναι ουσιώδες για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την αποφυγή υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δηλαδή, την παρακολούθηση των δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών μελών, αυστηρότερους κανόνες για το χρέος και το έλλειμμα, σε πρώιμο στάδιο και στενότερη επιτήρηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Οι 27 καλούν το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινήσουν τη διαπραγματευτική διαδικασία, προκειμένου το πακέτο των έξι νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της διακυβέρνησης να υιοθετηθεί ως τον Ιούνιο του 2011.Τραπεζικός τομέας

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή αυστηρότερων τεστ αντοχής για τις τράπεζες, καθώς και «φιλόδοξα και εξειδικευμένα» σχέδια, τα οποία θα προβλέπουν το ενδεχόμενο ανακεφαλαίωσης, αν εντοπιστούν νέες «μαύρες τρύπες» στον χρηματοπιστωτικό τομέα."Εκλεισε" το Σύμφωνο για το Ευρώ

Το Σύμφωνο για το Ευρώ υιοθετήθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι πρόεδροι της ΕΕ και της Επιτροπής Χέρμαν βαν Ρομπάϊ και Ζοσέ Μπαρόζο, οι αποφάσεις των «27» αποτελούν τη συνολική απάντηση της Ευρώπης στην κρίση.

Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν "το Σύμφωνο για το Ευρώ" στο πλαίσιο του οποίου δεσμεύονται να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις στις εθνικές τους οικονομίες, να περιορίσουν το δημόσιο χρέος τους και να εφαρμόσουν μισθολογικές μειώσεις. Ο πρόεδρος Rompuy είπε πως οι "27" συμφώνησαν για το σύνολο των οικονομικών θεμάτων που περιλαμβάνει η ατζέντα, με την ελπίδα ότι θα καθησυχάσουν τους φόβους των αγορών για τα κρατικά χρέη χωρών της ευρωζώνης. Συμφωνήθηκαν δεσμευτικές υποχρεώσεις αλλά και κυρώσεις για τα απείθαρχα κράτη μέλη.

Oι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν πως ο ESM θα διαθέτει 80 δισ. ευρώ σε καταβεβλημένα κεφάλαια και 620 δισ. ευρώ σε καταβλητέα.
Η συνολική δανειοδοτική δυνατότητα του μηχανισμού θα ανέρχεται σε 500 δισ. ευρώ και τα κεφάλαια θα καταβληθούν σε πέντε δόσεις. Όσον αφορά τον μόνιμο μηχανισμό, ΄συμφωνήθηκε η διεύρυνση, αλλά οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τον Ιούνιο.Τα "φώτα" στο θέμα της Πορτογαλίας

Μεγάλη μερίδα των ευρωπαίων ηγετών θεωρεί πιθανή την προσφυφή της Πορτογαλίας  στο μηχανισμό στήριξης. Ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ εκτιμά το ύψος των δανείων στα 75 δισ. Ευρώ, παρά το οτι δήλωσε πως δεν πιστεύει οτι η Πορτογαλία θα προσφύγει στον μηχανισμό. Κατά το τέλος της πρώτης ημέρας της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες τόνισε πως η Πορτογαλία δεν θα μείνει μόνη από τους άλλους Ευρωπαίους.

«Είμαστε προφανώς έτοιμοι να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε, αλλά χρειάζεται πρώτα ένα αίτημα της Πορτογαλίας», δήλωσε ο βέλγος Υπουργός Οικονομικών Ντιντιέ Ρέιντερς, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα.

«Έχουμε την διαθέσιμη ικανότητα να βοηθήσουμε την Πορτογαλία, αν μας το ζητήσει, αλλά είναι πολύ νωρίς για να το πούμε», πρόσθεσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Φρέντρικ Ρέινφελντ.

Ο ευρωπαίος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σήμερα ότι εμπιστεύεται την Πορτογαλία παρά την απόρριψη από το κοινοβούλιο του προγράμματος λιτότητας που πρότεινε ο Ζοζέ Σόκρατες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη περνά μέσα από το "σεβασμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας".

"Αυτό που έχει συγκροτηθεί ως μηχανισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που επιβεβαιώθηκε τη νύχτα που πέρασε από τους ηγέτες της ευρωζώνης, είναι ότι υπάρχουν μηχανισμοί αλληλεγγύης και πολλά χρήματα που μπορούν να αποδεσμευτούν", είπε ο Μπαρνιέ στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

"Ταυτόχρονα, υπάρχει το καθήκον για το σεβασμό στην αλληλεγγύη. Όταν είμαστε στην ίδια ζώνη, όταν έχουμε κοινό νόμισμα, η πρώτη αλληλεγγύη είναι ο σεβασμός της δημοσιονομικής πειθαρχίας που από κοινού έχει επιλεγεί".

Ο πρόεδρος της Κομισιόν , Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο απέκλεισει το ενδεχόμενο λήψης απόφασης για την αποδέσμευση πακέτου βοήθειας στην Πορτογαλία  κατά τη σύνοδο κορυφής που ολοκληρώνεται σήμερα. "Συζητήσαμε την πιθανότητα αυτή", είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Ωστόσο η κατάσταση στην Πορτογαλία εξετάστηκε εκτενώς, ενώ η κρίση στη χώρα απειλεί τη σταθερότητα στην ευρωζώνη.


«Η ευρωζώνη έχει κάνει πρόοδο προς την επίλυση της κρίσης, αλλά υπάρχουν ακόμα βήματα που πρέπει να γίνουν», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy. «Είμαστε σε σημείο καμπής όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων», τόνισε χαρακτηριστικά ενώ προσέθεσε πως «είμαστε πολύ μπροστά, σε σχέση με πέρσι». Χτύπημα απο S&P στην Πορτογαλία

Στη Νέα Υόρκη ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s μείωσε  σήμερα κατά δύο βαθμίδες, από Α- σε ΒΒΒ, την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, θέτοντάς την παράλληλα σε αρνητική προοπτική.

Ο οίκος αξιολόγησης επικαλείται την "αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα" στην Πορτογαλία που μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και να εντείνει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα στο θέμα της αναχρηματοδότησή της", εξηγεί ο S&P.Ξεπεράστηκε το Γερμανικό «μπλόκο» στην ευρωλύση


Σε ότι αφορά τη συνολική λύση για τη δημοσιονομική κρίση, το τοπίο παρέμενε ως το μεσημέρι της Παρασκυής θολό, καθώς το γερμανικό αίτημα για «επιμερισμό» της συνεισφοράς της στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης (ESM) και μετά το 2013, αποτελούσε ενα ακόμη εμπόδιο σε οποιαδήποτε απόφαση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το επίσημο αίτημα του Βερολίνου προκαλούσε καθυστερήσεις στις διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες.

Εμπειρογνώμονες από τα 17 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης συνεδριάζουν στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να λύσουν το «παζλ» μετά και το νέο γερμανικό αίτημα.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους πως το μισό της γερμανικής συνεισφοράς -κάτι παραπάνω από 10 δισ. ευρώ- θα καταβληθεί μέχρι το 2013, οπότε και προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ ο μόνιμος μηχανισμός.

Επειδή όμως ο γερμανικός κυβερνητικός συνασπισμός θα βρίσκεται το 2013 σε εκλογική μάχη, το Βερολίνο ζήτησε πλέον να καταβάλει τη συνεισφορά του σε πέντε ισόποσες δόσεις από το 2013 και έπειτα.


Θετικά σχόλια από Merkel για Ελλάδα

Με θετικά σχόλια για την Ελλάδα και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που ανακοίνωσε αναφέρθηκε η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ παρουσιάζοντας στη Bundestag τις θέσεις της κυβέρνησης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών.
 
«Όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ήμασταν πρόθυμα να επιδείξουμε αλληλεγγύη και καταστήσαμε σαφές ότι είμαστε πρόθυμοι να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένη μείωση του επιτοκίου», είπε η κ. Μέρκελ και διαβεβαίωσε πως κανένα κράτος δεν πρόκειται να μείνει αβοήθητο στην ΕΕ. «Ό,τι καταφέρουμε στην Ευρώπη θα το καταφέρουμε μόνον από κοινού. Αυτό όμως απαιτεί κοινές προσπάθειες. Χρειαζόμαστε δηλ. έναν σώφρονα συνδυασμό κοινών προσπαθειών και αλληλεγγύης», είπε η κ. Μέρκελ.
Produced by