29
ΜΑΡ

Κύπρος: Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 270 εκατ. ευρώ


Σε δημοπρασία για την πώληση εντόκων γραμματίων του δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, (31/03/11-29/09/11), προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου .

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, λήφθηκαν προσφορές συνολικού ύψους 405.000.000 ευρώ. Οι ανταγωνιστικές προσφορές ήταν ύψους 350.000.000 ευρώ και οι μη ανταγωνιστικές προσφορές 55.000.000 ευρώ.

Έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικού ύψους 270.000.000 ευρώ. Οι ανταγωνιστικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές ήταν ύψους 215.000.000 ευρώ και οι μη ανταγωνιστικές προσφορές 55.000.000 ευρώ.

Η κατώτατη και ανώτατη τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 986,31 ευρώ και 986,39 ευρώ, αντίστοιχα, για κάθε 1000 ονομαστικής αξίας γραμματίων του Δημοσίου, που αντιπροσωπεύουν ετήσιες αποδόσεις μέχρι τη λήξη ύψους 2,75% και 2,73%, αντίστοιχα.

Η μέση σταθμική τιμή των ανταγωνιστικών προσφορών που έγιναν αποδεκτές ήταν 986,3144 ευρώ που αντιπροσωπεύει ετήσια απόδοση μέχρι τη λήξη ύψους 2,74% και σε αυτή την τιμή έγιναν αποδεκτές οι μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 55.000.000 ευρώ.

Produced by