29
ΜΑΡ

HSBC, Φλιντ: Περίπου 80 οι too big to fail τράπεζες


Τουλάχιστον 80 τράπεζες πρέπει σύντομα χαρακτηριστούν too big toy fail και να υπαχθούν σε αυστηρότερο εποπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της τράπεζας HSBC Ντάγκλας Φλιντ.

Παράλληλα, οι τράπεζες αυτές κατά τον Φλιντ, θα πρέπει να καταστούν ικανές να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1%-3% ώστε τελικά να εμποδίζονται αποτελεσματικότερα οι στρεβλώσεις από τον ανταγωνισμό.

Ο Φλιντ αναφερόμενος στις αλλαγές στο εποπτικό σύστημα τόνισε ότι "η ποιότητα του εποπτικού συστήματος θα πρέπει να βελτιωθεί", ενώ αντέκρουσε τον ισχυρισμό ότι "η δική του τράπεζα θα πρέπει να φύγει από τη Βρετανία εάν η εποπτεύουσα Τραπεζική Αρχή, η Ανεξάρτητη Αρχή για τις Τράπεζες, αναγκάσει τις τράπεζες στη Βρετανία να έχουν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τον αμιγώς επενδυτικό τομέα".

Οι εποπτικές αρχές εξετάζουν μία δέσμη επιπλέον μέτρων και εγγυήσεων για τις σημαντικές από την άποψη του συστημικού κινδύνου τράπεζες με στόχο στο μέλλον να υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να απαιτείται η "διάσωσή τους" με χρήματα των φορολογούμενων εάν περιέλθουν σε δυσχερή θέση.

Πρέπει να υπάρχουν 80 μεγάλες τράπεζες που θα εμποδίζουν τις μικρότερες να κερδίζουν πλεονέκτημα χάρη στο πιο ευέλικτο μετοχικό κεφάλαιό τους, αλλά και τις αθέλητες συνέπειες του ανταγωνισμού--δηλαδή οι "μεγάλες τράπεζες" να θεωρούνται, από το καταναλωτικό κοινό, ως "ασφαλέστερες", υποστήριξε ο Φλιντ.

"Εάν οι μεγάλες τράπεζες είναι πολύ λίγες, τότε θα ελκύσουν προς αυτές μία υπέρμετρη αναλογία τραπεζικών εργασιών", πρόσθεσε.

Ο κανονισμός Βασιλεία III απαιτεί από τράπεζες του μεγέθους της HSBC --σε εφαρμογή του κανόνα Tier1 για τα κεφάλαια--, να έχει αναλογία 9,5%-10,5% ιδίων κεφαλαίων επί του συνόλου.

Πιθανολογείται ότι από τον Νοέμβριο εφέτος και μετά 30 σήμερα θεωρούμενες ως "μικρές" τράπεζες, μέσω της απαραίτητης αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου, θα συμπεριληφθούν στις τράπεζες που θεωρούνται σημαντικές από την άποψη του συστημικού κινδύνου. Τον σχετικό κατάλογο συντάσσει, περιοδικά, το Συμβούλιο γιά την Πιστωτική Σταθερότητα.

Ο Φλιντ ανέφερε πως "η HSBC προτιμά να εδρεύει στο Λονδίνο", αλλά ορισμένοι από τους επενδυτές της ερωτούν "αν αναλογίζεται στη σωστή βάση το επιπλέον κόστος της επιλογής της αυτής".
Produced by