25
ΦΕΒ

Η κοινωνική πρόνοια θα χρηματοδοτήσει το νέο μνημόνιο


Κοινωνική πρόνοια, υποδομές, δημόσια διοίκηση, υγεία και παιδεία είναι οι τομείς από τους οποίους περιμένει το υπουργείο οικονομικών να εξοικονομήσει το μεγαλύτερο μέρος από τα 21.7 συν 3 δις ευρώ που απαιτεί το μνημόνιο για να μειωθεί το 2015 το έλλειμμα στο 1,3 % του ΑΕΠ .
Η προσπάθεια που ξεκίνησε από χθες ο υπουργός οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε και εύκολη . Το νέο μνημόνιο που θα γίνει νόμος του κράτους τον ερχόμενο Μάιο έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις .

Υγεία και παιδεία απορροφούν σε ετήσια βάση περίπου 30 δις ευρώ αν συμπεριλάβει κανείς και τους μισθούς των εκπαιδευτικών αλλά και του προσωπικού του ΕΣΥ. Το ζήτημα εδώ είναι οι συγχωνεύσεις . Στην Παιδεία η συγχώνευση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων πανεπιστημίων της επαρχίας και κλείσιμο ΤΕΙ . Στην υγεία το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Εκτός από την συγχώνευση νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων ζητούμενο είναι για την περίοδο 2011-2015 μια περικοπή στις δαπάνες υγείας και περίθαλψης συνολικού ύψους 8 δις ευρώ με αρχή τα 2,4 δις που πρέπει να περικοπούν φέτος .

Στην δημόσια διοίκηση αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 2 δις ευρώ από την θέσπιση του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και την συγχώνευση εκτός από ανενεργών οργανισμών και ανενεργών διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων .

Η κοινωνική πρόνοια την οποία προσφέρει κάθε χρονιά το ελληνικό κράτος κοστίζει περίπου 18,5 δις ευρώ και α φορά από την χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων μέχρι τα πολυτεκνικά και τα αναπηρικά επιδόματα . Ο στόχος είναι εδώ να θεσπιστούν εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή των επιδομάτων ιδιαίτερα αυτών που έχουν μεγάλο κόστος και παράγουν μικρό κοινωνικό αποτέλεσμα . Η εξοικονόμηση που υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται περίπου στα 2 -2,5 δις ευρώ σε ετήσια βάση.

Στο τομέα των υποδομών και των δημόσιων έργων υπάρχει επίσης μεγάλο περιθώριο για περικοπές . Το ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κυμαίνεται από τα 8 μέχρι τα 9 δις ευρώ με περίπου το 1/3 από τα χρήματα αυτά να είναι έργα εθνικής σημασίας . Χρηματοδοτούνται δηλαδή από αμιγώς εθνικούς πόρους Αυτά είναι και τα πρώτα υποψήφια για . Τα έργα αυτά είναι τοπικής σημασίας και έχουν μεγάλα προβλήματα στην υλοποίησης τους . Ξεκινούν με πιστώσεις από κάποιο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά δεν τελειώνουν ποτέ Ο στόχος είναι το λεγόμενο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ να περικοπεί σχεδόν τελείως και να παραμείνουν στις δημόσιες επενδύσεις μόνο τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα και όσα υλοποιούνται με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα . Η περικοπή των έργων εθνικής σημασίας θα εισφέρει εξοικονόμηση περίπου 1,7 -2 δις τον χρόνο .

Πεδίο για περικοπές έχουν όμως και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα . Πολλά από αυτά πάσχουν από υπερβάσεις προϋπολογισμού και συμπληρωματικές συμβάσεις που ανεβάζουν το τελικό προϋπολογισμό σε δυσθεώρατα ύψη ωστόσο δεν είναι δυνατό να περικοπούν όλα αφού εμπλέκονται οι Βρυξέλλες και η διαγραφή τους μπορεί να κοστίσει σε κοινοτικούς πόρους .

Ανδρέας Δανός
Produced by