25
ΦΕΒ

Μειώθηκαν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ


 Μείωση του αριθμού των ασφαλισμένων δείχνουν τα στοιχεία απασχόλησης του Απριλίου του 2010 της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ , που προέκυψαν από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Τον Απρίλιο του 2010 υποβλήθηκαν Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις από 255.813 επιχειρήσεις. Δηλώθηκαν 1.828.162 εργαζόμενοι από τους οποίους 1.730.829 σε κοινές επιχειρήσεις και 97.333 σε οικοδομικά έργα.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,87% των ασφαλισμένων, ενώ το μέσο ημερομίσθιο με πλήρη απασχόληση, ανέρχεται σε 60,07 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.485,84 ευρώ, και με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 30,66 και 555,48 ευρώ αντίστοιχα.

Το μέσο ημερομίσθιο γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, αντιπροσωπεύει το 83,53% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών ενώ στη μερική απασχόληση το 87,47%.

Το 13,02% των ασφαλισμένων είναι αλλοδαποί.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2009, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά περίπου 15%, ενώ στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά περίπου 4%.

Παράλληλα, ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση περιορίστηκε κατά 4,58%, ενώ οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόληση αυξήθηκαν κατά 4,15%.

Produced by