25
ΦΕΒ

«Μικραίνουν» τα περιθώρια κέρδους στη βενζίνη


Προσπάθειες να απορροφήσουν τις αυξήσεις των τιμών καυσίμων διεθνώς κατέβαλαν οι εταιρίες εμπορίας και οι πρατηριούχοι.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στις 25 Φεβρουαρίου η μέση τιμή αντλίας ανέρχεται σε 1,631 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη. Το 59,8% της τιμής είναι φόροι και δασμοί, το 34% η τιμή διυλιστηρίου και το 6,2% το περιθώριο της εταιρείας και του πρατηριούχου.

Αντίστοιχα, στις αρχές του μήνα και συγκεκριμένα την πρώτη ημέρα, η τιμή ανά λίτρο ήταν στα 1,611 ευρώ. Στους φόρους αντιστοιχούσε το 59,8% της τιμής, η τιμή διυλιστηρίου ήταν το 31,3% και το περιθώριο κέρδους αντιστοιχούσε στο 8,8%.

Οι τιμές διυλιστηρίου όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη έχουν αυξηθεί κατά 5 λεπτά ανά λίτρο, λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων διεθνώς. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 5,1 λεπτά ανά λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά  4,7 λεπτά ανά λίτρο.


Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένα πρατήρια υγρών καυσίμων πωλούν την αμόλυβδη βενζίνη ακόμη και στα 1,85 ευρώ το λίτρο. Οι νομοί με τις υψηλότερες μέσες τιμές της βενζίνης είναι της Κεφαλονιάς με 1,753 ευρώ το λίτρο, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου με 1,727 ευρώ το λίτρο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα τιμών της ΕΛΠΑ.


Άννα Αραμπατζή
Produced by