28
ΦΕΒ

ΣΕΒ: Συνέδριο στις 11/3 για τα εμπόδια της επιχειρηματικότητας


Τα πρώτα συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των εμποδίων της επιχειρηματικότητας θα αναλυθούν και θα συζητηθούν σε θεματικές συναντήσεις στην εκδήλωση «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη», που διοργανώνει ο ΣΕΒ την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 και ώρα 09:30 – 14:00..

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα γενικά συμπεράσματα για περισσότερες από 300 διαδικασίες που αποτελούν σημείο επαφής των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση και στη συνέχεια, σε θεματικά εργαστήρια θα συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις λύσεων για μια σειρά από εξαιρετικά κρίσιμα θέματα όπως:
• Η υποβολή στοιχείων ενδο-ομιλικών συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές
• Η ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων
• Η έγκριση διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων
• Ο έλεγχος ασφαλείας προϊόντων δομικών κατασκευών
• Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες
• Ο έλεγχος στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Produced by