01
ΜΑΡ

Κλειδί το «ευρωομόλογο έργων» για αποκρατικοποιήσεις


 Ελκυστικότερες στους ξένους επενδυτές κάνει τις ελληνικές αποκρατικοποιήσεις οι οποίες αφορούν τους τομείς ενέργεια και μεταφορές , το ευρωομόλογο για έργα που ανακοινώθηκε χθες από τον Επίτροπο οικονομικής και νομισματικής πολιτικής κ Όλι Ρεν και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής τράπεζας Επενδύσεων κ. Φίλιπ Μέυσταντ.

Το νέο προϊόν είναι κομμένο και ραμμένο πάνω σε μεγάλες επιχειρήσεις που προσπαθούν να ολοκληρώσουν μεγάλα έργα των τομέων αυτών και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην χρηματοδότηση τους . Πρόκειται για εταιρικά ομόλογα που θα εκδίδονται με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων . Η ΕΤΕπ θα μεσολαβεί στην έκδοση προς τις αγορές με στόχο να πετύχει για τα νέα ομόλογα πιστοληπτική του ικανότητα στην βαθμίδα ΑΑΑ. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα η απόδοση των συγκεκριμένων ομολόγων να μην ξεπερνά τα το 3-3,5%Με τον τρόπο αυτό υγιείς ευρωπαϊκές επενδύσεις και επιχειρήσεις θα μπορούν να εξασφαλίσουν φθηνό και εύκολο δανεισμό.

Η Ελλάδα έχει ένα λόγο παραπάνω να επιθυμεί την λειτουργία του νέου εργαλείου το ταχύτερο δυνατό . ¨Ένα μεγάλο μέρος από τις αποκρατικοποιήσεις που έχει προγραμματίσει και από τις οποίες αναμένει έσοδα ύψους 50 δις ευρώ αφορούν την ενέργεια και τις μεταφορές.

Οι συμβάσεις παραχώρησης που σχεδιάζονται σε αεροδρόμια και λιμάνια και τα μεγάλα ενεργειακά έργα στα οποία έχουν μερίδιο οι κρατικές ενεργειακές εταιρίες ( ΔΕΗ ΔΕΠΑ ΕΛΠΕ) αλλά και αυτοκινητόδρομους αποτελούν αντικείμενα χρηματοδότησης από τα νέα ευρωομόλογα Όλες αυτές οι επενδύσεις απαιτούν πολύ μεγάλα ποσά επενδύσεων τα αποσβαίνονται με σχετικά αργό ρυθμό και σε μεγάλο ορίζοντα χρόνου.

Επίσης τα ομόλογα αυτά απαιτούν ένα μέγεθος και μια παρουσία τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή και ίσως και στην παγκόσμια αγορά προκειμένου να προσελκύσουν δανειστές Από την άλλη σε ότι αφορά τους επενδυτές ο έλεγχος που θα περνούν τα έργα πριν η ΕΤΕπ δώσει την εγγύηση της για την έκδοση του κάθε εταιρικού ομολόγου θα είναι ακόμη μια εγγύηση ότι αγοράζοντας τα συγκεκριμένα ομόλογα θα έχουν ένα σταθερό εισόδημα με ένα ελάχιστο κίνδυνο.

Στην ελληνική πραγματικότητα το μέγεθος και η παρουσία που απαιτείται μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω των κοινών εταιριών μεταξύ ιδιωτών και δημόσιο για την διαχείριση μεγάλων ή μικρών περιφερειακών αεροδρομίων και λιμανιών .Οι εταιρίες αυτές θα μπορούν να αποτελέσουν τους εκδότες τέτοιων ομολόγων . Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα ενεργειακά έργα είτε αυτά ολοκληρωθούν από την ΔΕΗ ή την ΔΕΠΑ είτε σε συνεργασία με κάποιον ( ξένο εντός ή εκτός ΕΕ) στρατηγικό επενδυτή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα οδικά έργα τα οποία κατασκευάζει ή αναλαμβάνει την διαχείρισή τους ιδιώτης .
Το ευρωομόλογο έργων μπορεί να ενισχύσει υπο προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με το μέγεθος και την έκταση των έργων και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Μένει τώρα να μάθουμε πότε και πως θα αρχίσουν οι εκδόσεις τέτοιου είδους εταιρικών ομολόγων και ποια θα είναι η τύχη τους . Πάντως στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αγορά τέτοιων ομολόγων με βάση μεγάλα έργα υποδομής.

Ανδρέας Δανός
Produced by