01
ΜΑΡ

Σε χαμηλά 8μήνου ο μεταποιητικός PMI το Φεβρουάριο


Στις 42,8 μονάδες έκλεισε το Φεβρουάριο, αμετάβλητος από τον Ιανουάριο, ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της Markit -ένας σύνθετος δείκτης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει μια συνοπτική εικόνα της απόδοσης του μεταποιητικού τομέα- υποδεικνύοντας ακόμα μία απότομη επιδείνωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Η πρόσφατη τιμή αποτέλεσε τη χαμηλότερη σε διάστημα οκτώ μηνών και ήταν απόρροια της επιδείνωσης των βασικών παραμέτρων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Markit, ο Φεβρουάριος συνέχισε την πορεία η οποία είχε ήδη ξεκινήσει στις αρχές του 2011, καθώς η παραγωγή στον μεταποιητικό τομέα, οι νέες παραγγελίες και η απασχόληση μειώθηκαν απότομα, και οι τιμολογιακές πιέσεις αυξήθηκαν. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι ο δυσμενής συνδυασμός της χαμηλής ζήτησης, των ασθενών χρηματοοικονομικών συνθηκών και του έντονου ανταγωνισμού εξακολούθησε να επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις.

Οι Έλληνες κατασκευαστές περιόρισαν την παραγωγή τους με έντονο και επιταχυνόμενο ρυθμό κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της έρευνας. Περίπου 40% των συμμετεχόντων στην έρευνα κατέγραψε συρρίκνωση αναφέροντας ως αιτία τη μείωση των επιπέδων νέων παραγγελιών.

Οι εισερχόμενες νέες εργασίες στο μεταποιητικό τομέα εξακολούθησαν να μειώνονται το Φεβρουάριο, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο συρρίκνωσης στο ενάμισι έτος. Παρότι τα στοιχεία υπέδειξαν ότι η μείωση τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και της ζήτησης από το εξωτερικό ήταν η αιτία της πρόσφατης υποχώρησης των συνολικών νέων εργασιών, η εγχώρια ζήτηση περιορίστηκε εντονότερα.

Καθώς οι νέες παραγγελίες παρουσίασαν περαιτέρω υποχώρηση, οι Έλληνες κατασκευαστές ακολούθησαν πολιτικές περικοπής του κόστους και χρησιμοποίησαν τους διαθέσιμους πόρους τους για τη διεκπεραίωση των ανεκτέλεστων εργασιών. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα απασχόλησης, η αγοραστική δραστηριότητα, τα αποθέματα και οι εργασίες σε εκκρεμότητα μειώθηκαν το Φεβρουάριο. Ο περιορισμός των θέσεων εργασίας επιταχύνθηκε με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Αύγουστο, ενώ οι ρυθμοί μείωσης των αδιεκπεραίωτων εργασιών, των αγορών προμηθειών και των αποθεμάτων εξασθένησαν σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Παρά τη χαμηλότερη ζήτηση για πρώτες ύλες, οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα τριών μηνών. Ο ρυθμός επιδείνωσης ήταν μέτριος, καθώς μέλη του πάνελ συνέδεσαν τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης προμηθειών με τα χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων και τα χρηματοοικονομικά προβλήματα των αγοραστών, καθώς και με τις ελλείψεις διαφόρων πρώτων υλών.

Οι Έλληνες κατασκευαστές πλήρωσαν υψηλότερες τιμές για τις προμήθειές τους το Φεβρουάριο, αποδίδοντας συχνά την αύξηση στο υψηλότερο κόστος των πρώτων υλών (κυρίως λόγω της έλλειψης αυτών). Η αύξηση του κόστους εισροών ήταν σημαντική και η εντονότερη που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2008. Οι εταιρείες αναγκάστηκαν, ως εκ τούτου, να αυξήσουν τις τιμές χρέωσης, παρά τις εξασθενημένες συνθήκες ζήτησης και τον έντονο ανταγωνισμό. Οι τιμές εργοστασίου αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχή μήνα, μολονότι ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε οριακός.

Produced by