01
ΜΑΡ

ΥΠΕΣ: Οικονομική ενίσχυση για προνοιακά επιδόματα


Με το ποσό των 155.736.486 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος.

Όπως επισημαίνει στην απόφασή του ο κ. Ντόλιος, οι συγκεκριμένες πιστώσεις, «αφορούν την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτών».

Επίσης, με άλλη απόφαση που υπέγραψε ο κ. Ντόλιος, ενισχύονται Περιφέρειες της χώρας με 3.319.678 ευρώ, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Οπως επισημαίνεται οι συγκεκριμένες πιστώσεις, «αφορούν την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού». Όσον αφορά το χρόνο καταβολής του εν λόγω επιδόματος, εφαρμόζεται αναλόγως η ίδια διαδικασία που ακολουθείτο από τις τέως υπόχρεες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Ολες οι προαναφερόμενες πιστώσεις αφορούν τις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Οπως έγινε γνωστό, με άλλη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών θα αποδοθούν στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας οι αναλογούσες πιστώσεις, ευθύς ως αποσταλούν στο υπουργείο τα ζητηθέντα στοιχεία.

Produced by