01
ΜΑΡ

ΥΠΟΙΚ: Παράταση περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.


Μέχρι και αύριο 2 Μαρτίου παρατείνει το Υπουργείο Οικονομικών την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία έληγε χθες 28η Φεβρουαρίου.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και η υποβολή των παραπάνω ανακεφαλαιωτικών πινάκων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Α.Δ
Produced by