01
ΜΑΡ

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής «συστημικής ευστάθειας»


Η κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών μετά την και διάθεση των επιπλέον εγγυήσεων ύψους 30 δις ευρώ και η απεξάρτηση τους από την χρηματοδότηση της ΕΚΤ ήταν το θέμα της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής «συστημικής ευστάθειας».

Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη χρηματοοικονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και τη διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των εθνικών ανεξάρτητων εποπτικών αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα για το συντονισμό της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Υπουργείο Οικονομικών.

Τα μέλη του Συμβούλιου αποτελούν ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου (Πρόεδρος), ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης, (αναπληρωτής Πρόεδρος), και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος , ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Παπαδάκης , ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστάσιος Γαβριηλίδης, ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Παναγιώτης Θωμόπουλος, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Βασίλης Ράπανος (μέλη).

Α.Δ
Produced by