02
ΜΑΡ

Εταιρίες ειδικού σκοπού


Την ιδιωτικοποίηση εσόδων ύψους 15 δις ευρώ του δημοσίου από τα διόδια εθνικών οδών και τους αυτοκινητοδρόμων σχεδιάζει το υπουργείο οικονομικών σε μια προσπάθεια να επιτύχει το στόχο του μνημονίου για τις αποκρατικοποιήσεις .

Το σχέδιο προσπαθεί να αποφύγει τα ην παγίδα της τιτλοποίησης και κάνει χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Η ιδέα είναι απλή Από τα τμήματα τα ΠΑΘΕ που έχει παραχωρήσει σε ιδιώτες το ελληνικό δημόσιο μπορεί με βάση μια συντηρητική εξέλιξη της αύξησης της κυκλοφορίας να έχει μερίδιο από τα έσοδα από 12 έως και 15 δις ευρώ . Τα χρήματα αυτά είναι το κομμάτι που αναλογεί στο ποσοστό που εισπράττει το δημόσιο ανεξάρτητα από τα έσοδα των ιδιωτών που έχουν αναλάβει με σύμβαση παραχώρησης την διαχείριση τους.

Η αξιοποίηση των εσόδων θα γίνει ως εξής : Το δημόσιο θα δημιουργήσει μια ειδικού σκοπού όπου θα μεταβιβάσει όλα της τα δικαιώματα είσπραξης . Την εταιρία αυτή θα πουλήσει σε ιδιώτες προεξοφλώντας έτσι την είσπραξης των μελλοντικών εσόδων χωρίς όμως να πρέπει να αυξήσεις και το χρέος όπως έκανε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 . Τότε η προείσπραξη εσόδων ύψους 1 δις ευρώ από το Γ ΚΠΣ και άλλων 2 δις ευρώ από την τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων από το Eurocontrol και τα Λαϊκά Λαχεία επιβάρυναν ισόποσα τόσο το χρέος όσο και το έλλειμμα.

Τώρα όμως θα πρόκειται για μακροχρόνια παραχώρηση δικαιωμάτων . Οι ιδιώτες που θα θελήσουν να επενδύσουν στις εταιρίες ειδικούς σκοπού που θα δημιουργήσει το δημόσιο πρακτικά θα νοικιάσουν το δικαίωμα να εισπράττουν τα διόδια από κάποιον ή κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες . Μετά από ένα διάστημα 20 ή 30 ετών τόσο περίπου θα κυμαίνονται τέτοιου είδους συμβάσεις το δικαίωμα είσπραξης διοδίων θα επιστρέφεται στο δημόσιο.
Η σκέψη της αξιοποίησης των εσόδων από διόδια ξεκίνησε προγραμματίζοντας και του μελλοντικούς αυτοκινητόδρομους δηλαδή τα κομμάτια της ΠΑΘΕ που βρίσκονται υπο κατασκευή αλλά και μια σειρά από μεγάλα οδικά έργα που θα δοθούν με συμβάσεις παραχώρησης μέσα στο μήνα.

Συγκεκριμένα συζητήθηκε η αποτίμηση και δημιουργία μια δεύτερης εταιρίας ειδικού σκοπού η οποία θα περιελάμβανε τα μελλοντικά έσοδα από διόδια του δημοσίου στο δρόμο Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (Ολυμπία Οδός) το δρόμο Αντίρριο - Ιωάννινα (Ιόνια Οδός) και Λαμία-Εγνατία (Ε65).

Στο ίδιο πακέτο μπήκε και το τμήμα του ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου) και ο άξονας Κόρινθος - Καλαμάτα - Σπάρτη (Μορέας)ο δρόμος Κόρινθος και του άξονα προς Σπάρτη.

Κρίθηκε όμως ότι η προείσπραξη μελλοντικών εσόδων από δρόμους η οποία βρίσκονται υπό κατασκευή είναι επισφαλής και θα πρέπει μάλλον να αποφευχθεί .

‘Έτσι μετά αλλεπάλληλες συσκέψεις αποφασίστηκε να προχωρήσει το εγχείρημα μόνο για τα υφιστάμενα διόδια.

Ανδρέας Δανός
Produced by