02
ΜΑΡ

Γ.Παπακωνταντίνου: Καμία εξαίρεση στους φορολογικούς ελέγχους


Δεν υφίσταται καμία εξαίρεση για τα Νομικά Πρόσωπα στα οποία συμμετέχει το Δημόσιο ως μέτοχος, ξεκαθαρίζει ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου για τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, προσωρινούς και τακτικούς, για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Με έγγραφο το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση σχετικά με τη δυσκολία των ελεγκτικών μηχανισμών να ασκήσουν διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο στους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ και τις ΔΕΚΟ , ο κ. Παπακωνσταντίνου ξεκαθαρίζει ότι από τους φορολογικούς ελέγχους των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών "δεν εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχει ως μέτοχος το Δημόσιο και ιδίως τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, τα οποία ελέγχονται φορολογικώς από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών (ΔΥΟ, ΠΕΚ, ΔΕΚ) βάσει των υφιστάμενων διατάξεων".

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η Οικονομική Επιθεώρηση, εκτός των άλλων, επιλαμβάνεται και του ελέγχου των ΝΠΙΔ, των Ειδικών Τμημάτων, των Επιχειρήσεων του Δημοσίου που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ καθώς και των επιχειρήσεων με τις οποίες το Δημόσιο συνδέεται με σύμβαση και για το μέρος που αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών και επιχορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο από το Κράτος, από ΝΠΔΔ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το έγγραφο του υπουργού Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Βουλή με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος είχε επισημάνει ότι υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Μηχανισμών του Δημοσίου και φανερή δυσκολία για την άσκηση ουσιαστικού διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου. Ο βουλευτής μάλιστα είχε επισημάνει ότι η δημιουργία Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου ΟΤΑ προσθέτει άλλον ένα κρίκο στη μακρά αλυσίδα ελεγκτικών μηχανισμών, όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Produced by