03
ΜΑΡ

Με γρήγορα βήματα οι έλεγχοι για τη μείωση των ρύπων στις βιομηχανικές μονάδες


Εντατικοποιούνται, φέτος, οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που δεν έχουν ως τώρα ανταποκριθεί σε αίτημα υποβολής στοιχείων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Στόχος είναι να διενεργηθούν τουλάχιστον 80 έλεγχοι, οι οποίοι κατά προτεραιότητα αφορούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, σύμφωνα με την οδηγία για Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συνήθεις παραβάσεις σε δραστηριότητες IPPC αφορούν την υπέρβαση οριακών τιμών αερίων εκπομπών και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς σχετική άδεια. Αφορούν, επίσης, την ελλιπή παρακολούθηση της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και την υπέρβαση θεσμοθετημένων ορίων αποδέκτη (αέρας, έδαφος, νερά) για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.

Οι ταχείς ρυθμοί με τους οποίους εκδόθηκαν, πέρσι, από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και τις αντίστοιχες υπηρεσίες στις Περιφέρειες, Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την οδηγία IPPC, είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν σήμερα μειωθεί οι εκκρεμείς υποθέσεις σε 2, από 107, στις αρχές του 2010.

Από αυτές, οι πέντε αφορούν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ και βρίσκονται στο τελικό στάδιο αδειοδότησης. Στο ίδιο στάδιο βρίσκονται και οι πέντε από τις 16 εκκρεμείς υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Περιφερειών. Για τις υπόλοιπες 11 μονάδες προωθείται διαδικασία για να συμμορφωθούν πλήρως με την οδηγία IPPC, μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Produced by