04
ΜΑΡ

Όχι στις περικοπές από τους περιφερειάρχες


Οι περικοπές ύψους 6 δις ευρώ από το 2012 μέχρι και το 2015 που προγραμματίζει το υπουργείο οικονομικών από το τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους θα είναι το βασικό θέμα της σημερινής συνάντησης του υπουργού οικονομικών κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τους 13 αιρετούς περιφερειάρχες.
Στο πλαίσιο της σύνταξης του μεσοπρόθεσμού δημοσιονομικού σχεδίου στρατηγικής «συμμετέχουν» με περικοπές και οι περιφερειακοί πόροι . Το υπουργείο οικονομικών σχεδιάζει να περικόψει το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά περίπου 1-1,5 δις ευρώ το χρόνο για την τετραετία 2012 -2015 την ώρα που οι νεοεκλεγμένοι αιρετοί περιφερειάρχες διαμαρτύρονται ήδη για την στενότητα των πόρων ακόμη και στις λειτουργία των υπηρεσιών τους .

Η μείωση του τμήματος των δημοσίων επενδύσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται με αμιγώς εθνικούς πόρους θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί για την πολυθρύλητη ανάπτυξη της περιφέρειες . Περίπου το 80% των συνολικών πόρων ύψους 8,5 δις του ΠΔΕ του 2010 , δηλαδή 6,4 δις διατέθηκε σε έργα στην περιφέρεια . Από αυτά περίπου 2 δις ήταν έργα από τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα πρέπει να αποπληρωθούν σε δικαιούχους του παλιού αναπτυξιακού νόμου ( Ν.3299/94) ένα δις το χρόνο για επιδοτήσεις του δημοσίου σε ολοκληρωμένες επενδύσεις .

Από την ίδια «δεξαμενή χρήματος» θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και ο νέος αναπτυξιακός νόμος ο οποίος από τις 15 Μαρτίου και μετά θα διαθέτει προς τους ενδιαφερόμενους πόρους για επιδοτήσεις ύψους 2 δις ευρώ .

Με αυτά τα δεδομένα ο κίνδυνος από μια ενδεχόμενη περικοπή των εθνικών πόρων για τις δημόσιες επενδύσεις είναι διπλός
Ο πρώτος αφορά τις επενδύσεις της περιφέρειας . Οι αναπτυξιακοί νόμο έδιναν και συνεχίζουν να δίνουν πολύ υψηλά ποσοστά επιδοτήσεων ( ως 60% ο 3299?04 και ως 55% ο νέος αναπτυξιακός νόμος ) στις ακριτικές περιφέρειες της χώρας σε μια προσπάθεια περιφερειακής σύγκλισης . Συνεπώς η κάθε περικοπή θα σημάνει και μείωση των επενδύσεων σε ακριτικές περιφέρειες σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο .

Ο δεύτερος κίνδυνος περνά από την ίδια την απορρόφηση του ΕΣΠΑ . Με βάση την πάγια τακτική των διαχειριστών των κοινοτικών πλαισίων τα τελευταία 10-15 χρόνια τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους αναπτυξιακούς νόμους και τα κοινοτικά πλαίσια αποτελούν «συγκοινωνούντα δοχεία» Το ποσοστό των έργων αυτών που «μεταγγίζονται» από τον αναπτυξιακό νόμο στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ φτάνουν το 25-30 % της «παραγωγής» του αναπτυξιακού νόμου . Πρόκειται για τα καλύτερα σε επίπεδο ετοιμότητας και σχεδιασμού έργα τα οποία περνούν σε κοινοτικά προγράμματα με στόχο την αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

Η περικοπή των πόρων θα έχει ως αποτέλεσμα και την περικοπή των έργων που θα μπορούσαν να περάσουν από τον αναπτυξιακό στο ΕΣΠΑ στο οποίο ως γνωστό για φέτος ο στόχος της απορρόφησης κοινοτικών πόρων έχει αυξηθεί στα 5,2 ευρώ από 2,6 -2,7 δ ις ευρώ τα προηγούμενα χρόνια . Ένας τόσο υψηλός στόχος απαιτεί και τις μεγαλύτερες δυνατές βοήθειες για να επιτευχθεί Αν δεν τις έχει απλώς θα έχουμε μια αστοχία που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τους στόχους του μνημονίου .

Ανδρέας Δανός

Produced by