04
ΜΑΡ

ΤτΕ: Περαιτέρω επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης τον Ιανουάριο


Περαιτέρω επιβράδυνση παρουσίασε η πιστωτική επέκταση τον Ιανουάριο του 2011 με αποτέλεσμα οι χορηγήσεις των τραπεζών προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας να μειώνονται ολοένα και περισσότερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης τον Ιανουάριο υποχώρησε περαιτέρω στο -0,3% από -0,1% που ήταν το Δεκέμβριο του 2010. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο τον περιορισμό των χρηματοδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις όσο και την εντεινόμενη απομόχλευση στα νοικοκυρά, όπου οι νέες χορηγήσεις των τραπεζών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια υπολείπονται σημαντικά τις αποπληρωμές του υφιστάμενου χρέους τους.

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2011 θετική καθαρή ροή 157 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης να υποχωρήσει οριακά μόνο, στο 0,8% από 0,9% που ήταν το Δεκέμβριο.

Όσο αφορά στην χρηματοδότηση των επιμέρους κλάδων, στη βιομηχανία παρατηρήθηκε αύξηση του δανεισμού με αποτέλεσμα ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης να διαμορφωθεί στο -1,7% από -2,7% που ήταν το Δεκέμβριο.

Αντίθετα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στο ρυθμό της πιστωτικής επέκτασης προς το εμπόριο (Ιανουάριος 2011: -3,9%, Δεκέμβριος 2010: -3,5%, , τις κατασκευές (Ιανουάριος 2011: 0,7%, Δεκέμβριος 2010: 1,9%, αλλά και στους υπόλοιπους κλάδους των επιχειρήσεων.

Σε οριακώς θετικά επίπεδα διατηρήθηκε και η χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς η καθαρή ροή διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στα 6 εκατ. Ευρώ. Έτσι, ο δωδεκάμηνος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης στην κατηγορία αυτή μειώθηκε ελάχιστα στο 0,1% από 0,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση των νοικοκυριών αρνητική , κατά κατά 315 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης με αποτέλεσμα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς την κατηγορία αυτή (ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ) να μειωθεί οριακά στο -1,4% από -1,3% το Δεκέμβριο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά καταρχάς την αρνητική ροή ύψους 170 εκατ.ευρώ στα στεγαστικά δάνεια - με αποτέλεσμα o ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο -0,7% από -0,4% το Δεκέμβριο.

Η ίδια εικόνα κυριάρχησε και στα καταναλωτικά δάνεια όπου η καθαρή ροή ήταν επίσης αρνητική κατά 98 εκατ. Ευρώ, όμως ήταν μικρότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο πέρυσι με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να βελτιωθεί οριακά - - παραμένοντας ωστόσο αρνητικός στο -4,1% έναντι -4,2% το Δεκέμβριο.

Produced by