04
ΜΑΡ

Αύξηση των εξαγωγών κατά 10,7% το 2010


Αύξηση κατά 10,7% παρουσίασε η αξία των ελληνικών εξαγωγών το 2010, έναντι του προηγούμενου χρόνου. Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), οι εξαγωγές της χώρας συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών ανήλθαν στο ποσό των 16.248,4 εκ. €, έναντι 14.675,3 εκ. € το 2009.

Στην ΕΕ, η μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών σημειώθηκε προς τη Γερμανία, με άνοδο 4,5%. Πρόκειται για τη χώρα που ήδη κατέχει μερίδιο 10,9% στο σύνολο των εξαγωγών μας.

Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας διαμορφώθηκε στα 19,2 δις € από 13,4 δις € το 2009, μειωμένο κατά 21,2%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΕ, η πρώτη κατηγορία προϊόντων από πλευράς αξίας εξαγωγών είναι τα τρόφιμα και ποτά, ενώ η μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα εκδηλώθηκε προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,6% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Οι εξαγωγές Τροφίμων και Ποτών αυξήθηκαν κατά 5,7% το 2010, σε σχέση με το 2009, φθάνοντας τα 3.452,8 εκατ. ευρώ. Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της κατηγορίας είναι: τα φρούτα και καρποί νωπά ή αποξηραμένα τα οποία εμφανίζουν μείωση κατά 0,5% και ανέρχονται σε 610,1 εκατ. ευρώ, τα ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 11,4% και ανέρχονται σε 465,9 εκατ. ευρώ, τα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 19,7% και ανέρχονται σε 397,6 εκατ. ευρώ, τα φρούτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 9,0% και ανέρχονται σε 331,8 εκατ. ευρώ, το τυρί και το πηγμένο γάλα για τυρί το οποίο εμφανίζει αύξηση κατά 7,1% και ανέρχεται σε 219,6 εκατ. ευρώ και τα διάφορα παρασκευάσματα διατροφής τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 25,5% και ανέρχονται σε 150,6 εκατ. ευρώ.

 Οι εξαγωγές σε Δομικά Προϊόντα, που συμμετείχαν κατά 21,2% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών το 2010, παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 17,2% και η αξία τους ανήλθε σε 3.449,7 εκατ. Ευρώ.


Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της κατηγορίας είναι: τα προϊόντα αργιλίου τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 38,5% και ανέρχονται σε 753,1 εκατ. ευρώ, τα προϊόντα χαλκού τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 75,2% και ανέρχονται σε 371,1 εκατ. ευρώ, οι ράβδοι και είδη αυτών από σίδηρο ή χάλυβα οι οποίοι εμφανίζουν αύξηση κατά 46,7% και ανέρχονται σε 280,5 εκατ. ευρώ, οι πλάκες, φύλλα, ταινίες κ.λπ. υλικά από πλαστικές ύλες τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 11,1% και ανέρχονται σε 220,0 εκατ. ευρώ, τα λοιπά πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 33,6% και ανέρχονται σε 203,8 εκατ. ευρώ καθώς και τα υλικά για τη διανομή ηλεκτρισμού τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 12,5% και ανέρχονται σε 196,5 εκατ. ευρώ.


Εξαγωγές κατά χώρα:

• Οι εξαγωγές μας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 αντιπροσωπεύουν το 62,6% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, παρουσιάζουν αύξηση κατά 9,4% και διαμορφώνονται σε 10.173,3 εκατ. ευρώ.


• Η Γερμανία, πρώτη χώρα αποδέκτης των ελληνικών προϊόντων το 2010, με 1.770,2 εκατ. ευρώ και μερίδιο 10,9% στο σύνολο των εξαγωγών μας, σημείωσε αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με το 2009.

Ακολουθεί η Ιταλία με μερίδιο 10,8% και 1.756,1 εκατ. ευρώ, η Κύπρος με μερίδιο 7,1% και 1.160,6 εκατ. Ευρώ και η Βουλγαρία με μερίδιο 6,5% και 1.049,3 εκατ. Ευρώ.

Οι εξαγωγές μας προς την Τουρκία σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 41,3% με αποτέλεσμα να καταλάβει την 5η θέση στο σύνολο, από την 7η θέση που κατείχε το 2009. Επίσης σημαντικές αυξήσεις κατά 32%, 37,2%, και 28,1% σημείωσαν οι εξαγωγές μας αντίστοιχα στο Ηνωμένο Βασίλειο -6η χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών- στη Ρωσία 14η χώρα προορισμού και στην Πολωνία 16η χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών.

 

Produced by