09
ΜΑΡ

"Πράσινο φως" στο ν/σ για τα τυχερά παιχνίδια


 Ετήσια έσοδα ύψους 700 εκ ευρώ « για το πρώτο χρόνο κατά τον οποίο θα δοθούν οι άδειες» και 200 εκ ευρώ για τα υπόλοιπα χρόνια αναμένει το ελληνικό δημόσιο από το νομοσχέδιο της ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνιδιών και παράλληλα την μείωση του παράνομου τζόγου ο τζίρος του οποίου υπολογίζεται κοντά στα 10 δις το χρόνο.

Το νομοσχέδιο για την ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων πέρασε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο και έχει δύο βασικούς στόχους.
Ο πρώτο είναι να επαναφέρει σε λειτουργία τα τεχνικά παιχνίδια τα οποία καταργήθηκαν με υπουργική απόφαση το 2002 ώστε η χώρα να αποφύγει πρόστιμα από τα Ευρωπαϊκά Όργανα

Ο δεύτερος είναι να ανοίξει την αγορά των τυχερών παιχνιδιών είτε των ψυχαγωγικών είτε των διαδικτυακών ρίχνοντας στην αγορά 30.000 κουλοχέρηδες και μέχρι 50 άδειες διεξαγωγής διαδυκτιακού στοιχήματος .

Στην πρώτη περίπτωση το δημόσιο θα χορηγήσει από 4 έως 10 άδειες κατοχής και χρήσης τυχερών ψυχαγωγικών παιγνίων τα οποία επανέρχονται σε λειτουργία μαζί με τα τεχνικά παιχνίδια

Ο άδειες που θα δοθούν θα αφορούν σε 30.000 παιγνιομηχανήματα συνολικά. Τμήμα των αδειών αυτών θα λάβει η ΟΠΑΠ ΑΕ σύμφωνα με το δικαίωμα προαίρεσης που διαθέτει βάσει της συμβάσεώς της με το ελληνικό Δημόσιο , η οποία κυρώθηκε με το ν. 2843/2000.

Κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι ΑΕ με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 400.000 ευρώ με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Απαιτείται και σύσταση εγγύησης ύψους 200.000 ευρώ.

Ορίζεται ότι στην προκήρυξη θα προβλέπεται η τιμή εκκίνησης, το δε τίμημα θα καταβάλλεται 80% με την έκδοση της άδειας και το υπόλοιπο 20% σταδιακά σύμφωνα με την προκήρυξη ενώ η διάρκεια των αδειών θα είναι δεκαετής

Προβλέπεται επίσης η ελεύθερη διάθεση πιστοποιημένων τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.
Στην αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος προβλέπεται η προκήρυξη 15 έως 50 αδειών μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ενδιαφερόμενες εταιρίας για την εκμετάλλευση τα ου ιντερνετικού στοιχήματος .

Στην διαδικασία αυτή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ,) η οποία ιδρύεται μέσω του νομοσχεδίου μέσω του ΚΔΕΠ, καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αδειοδότησης και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους άδειας.

Κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ και σύσταση εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Η διάρκεια των αδειών σε αυτή την περίπτωση θα είναι πενταετής. Ενώ οι ιστότοποι οφείλουν να έχουν ονομασία με κατάληξη «.gr»

Για όλους τους συμμετέχοντες ή τους φορείς προβλέπονται παράβολα για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς και για την εγγραφή στα σχετικά μητρώα, διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας, και συμμετοχή του δημοσίου στα έσοδα σε ποσοστό 30% επί των μεικτών κερδών καθώς και φόρος 10% στα κέρδη των παικτών.

Τέλος με το νέο νομοσχέδιο θα ορίζονται αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις για την συμμετοχή του κοινού και ειδικά των μικρότερων ηλικιών .


Ανδρέας Δανός
Produced by